65 km MKAD, Moskovskaya Oblast, Russia, 143082, +7(499) 426-35-61 +7(499) 426-35-63 E-mail: info@aorr.ru

Home Membership Siberian FD Krasnoyarsk Territory
Krasnoyarsk Territory PDF Print E-mail

1_siberian_krasnoyarsk
  • Governor of Krasnoyarsk Territory
Lev Vladimirovich Kuznetsov
  • Ministry of Economy and Regional Development Development
Anatoliy Grigoyevich Tsykalov
  • Register of Markets
Download
   icon-pages  Krasnoyarsk, Central Market